{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/i14imzddr%2Fup%2F610816209349b_1920.png","height":"35"}
 • 센터소개
 • 프로그램 안내
 • 라온소식
 • 상담 및 프로그램 신청
 • {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square Round","Jeju Gothic"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"//cdn.quv.kr/i14imzddr/up/5f72e86c591b9_1920.png","height":"36"}
 • 센터소개
 • 프로그램 안내
 • 라온 소식
 • 상담 및 프로그램 신청
 • 오시는 길

  서울시 마포구 마포대로 53
  마포트라팰리스 B동 1511호

  마포역 2번 출구 250m(공덕역 1번출구 마포역 방향 500m)직진

  1층 맥도날드 있는 건물 중앙출입구 이용

  평일 11:00 - 22:00

  토요일 10:00 - 18:00

  (일요일 휴무)

  주차가능/와이파이/

  금연/

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}{"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square Round","Jeju Gothic","Nanum Square"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}